Softlandia background

Softlandia

Palvelut

Data osaksi liiketoimintaa

Jos olet hukkumassa dataan tai vasta suunnittelet datankeruuprosessiasi ja mietit, mikä on datasi liiketoimintahyöty, ota rohkeasti yhteyttä.

Pilvinatiivit ratkaisut

Jos sinulla on idea sovelluksesta tai ohjelmistoratkaisusta, se kannattaa todennäköisesti toteuttaa pilvialustojen tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Sensorifuusio & IoT

Palvelumme kattavat käyttötapausten validoinnin, sensorien valinnan ja skaalautuvat ratkaisut. Osaamisemme tekee alustan valinnasta helppoa ja varmistaa huippulaatuisen datan keruun ja integroinnin.

Ohjelmistokonsultointi

Meiltä saat hankittua yksittäisen kehittäjän tai vaikka kokonaisen tiimin auttamaan ohjelmistojen ja tuotteiden kehityksessä.

Muut palvelut

AI & data osaksi liiketoimintaa

Meillä on Suomen paras osaaminen toiminnallisten tekoälyratkaisujen kehittämisestä yrityksille. Palvelumme kattaa kaiken algoritmin kehityksestä ohjelmiston käyttöönottoon. Oman, generatiivista tekoälyä hyödyntävän tuotteemme YOKOTAI:n kautta meillä on käytännön kokemus kaikista tärkeimmistä tekoälytyökaluista, aina perinteisestä luonnollisen kielen käsittelystä (NLP) suuriin kielimalleihin (LLM).

Asiantuntemuksemme ei rajoitu tähän. Meillä on vuosien kokemus muun muassa kuvien ja biosignaalien käsittelystä. Jos olet hukkumassa dataan tai vasta suunnittelet datankeruuprosessiasi ja mietit, mikä on datasi liiketoimintahyöty, ota rohkeasti yhteyttä.

Käymme datanne läpi ja vastaamme kysymyksiinne. Teemme suunnitelman datan jatkojalostamiseksi ja puhdistamiseksi. Lisäksi ehdotamme lähestymistapaa, jolla saatte datan tuottamaan lisäarvoa.

Meillä on kokemusta datankeräysratkaisujen toteutuksesta turvallisten pilvipalveluiden, kuten Azure IoT Hubin ja IoT Centralin, avulla. Valitsemme datalle aina sopivimman tallennusratkaisun, oli se sitten SQL, NoSQL tai jokin muu. Työkaluna voi olla esimerkiksi PostgreSQL, MongoDB, CosmosDB tai jokin data lake.

Hallitsemme Extract-Transform-Load -menetelmän Apache Airflowlla. Voimme toteuttaa myös event-pohjaisen arkkitehtuurin Azure palveluilla tai Apache Kafkalla. Raskas laskenta voidaan suorittaa esimerkiksi Spark- tai Azure Data Explorer -klusterissa.

Tiedon löytämiseksi datasta meillä on osaamista soveltaa redusointimenetelmiä Principal Component -analyysista aina Isomap-menetelmään. Voimme myös luoda luokittelu- ja regressiomalleja käyttämällä Pythonin syväoppimiskirjastoa Pytorchia tai Julian koneoppimiskirjastoja. Kun gradient-pohjaiset menetelmät eivät toimi, voimme optimoida ratkaisua käyttämällä geneettisiä algoritmeja.

Visualisoinnit ovat tottakai aina informatiivisia ja kauniita.

Jos teillä ei ole vielä dataa ja olette vasta suunnittelemassa datan keräämistä, ei hätää. Rakennamme mielellämme koko ratkaisun yhdessä kanssanne.

Pilvinatiivit ratkaisut

Useimmat nykyaikaiset ohjelmistoprojektit toteutetaan pilvipalvelujen avulla. Jos sinulla on idea sovelluksesta tai ohjelmistoratkaisusta, se kannattaa todennäköisesti toteuttaa pilvialustojen tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Esimerkkejä toteuttamistamme pilviratkaisuista:

 • Pilviliiketoiminnan muotoilu

 • Pilviarkkitehtuurit

 • Kokonaisvaltaiset B2C-ratkaisut

 • B2B-ratkaisut

 • IoT-ratkaisut

 • Rajapinnat, APIen hallinta (API management)

 • Dataputket, analyysit ja visualisoinnit

 • Käyttöliittymät, hakutyökalut, hallintatyökalut

Suunnittelemme ja toteutamme pilvinatiivit ohjelmistoratkaisut. Meillä on kokemusta niin kokonaisten pilvipohjaisten IoT-alustojen kehityksestä kuin pilvipohjaisten web-sovellusten toteutuksesta. Ratkaisuihin sisältyvät esimerkiksi pilviarkkitehtuurin suunnittelu ja toteutus. Tämän lisäksi toteutamme pilvessä toimivat taustajärjestelmät, helppokäyttöiset käyttöliittymät ja kauniit visualisaatiot. Tarvittaessa ratkaisuun voidaan liittää myös datan analysointia tai tekoälyominaisuuksia.

Taustapalveluiden kehityksessä meille tutuimpia teknologioita ovat C#, Python, Go sekä JavaScript / TypeScript. Käyttöliittymät toteutamme mieluiten Reactilla ja TypeScriptillä. Nämä eivät ole ainoita hallitsemiamme teknologioita. Laajemman listan löydät konsultointipalvelumme kuvauksesta.

Pilviarkkitehtuuri suunnitellaan ja tarvittavat pilvipalvelut valitaan ratkaisun suunnitteluvaiheessa. Meillä on erittäin laaja kokemus Azuresta ja sen palveluista. Suunnittelemme kustannustehokkaat palvelut valitsemalla toteutukseen parhaiten sopivat vaihtoehdot. Tässä joitakin viime aikoina käyttämistämme Azure-palveluista:

 • IoT: IoT Edge, IoT Hub, IoT Central

 • Identiteetti ja pääsynhallinta: Azure AD and Azure AD B2C

 • Laskenta: Functions, App Service, Static Web Apps, Virtual Machines

 • Tietokannat ja tallennus: CosmosDB, SQL Server, SQL Database, Blob Storage, Azure Cache for Redis, Azure Database for PostgreSQL

 • Analytiikka: Azure Data Explorer, Time Series Insights

 • Integroinnit & viestit: Event Grid, SignalR Service, Azure Notification Hub, API Management, Logic Apps

 • DevOps: Container Registry, Azure DevOps, Azure Pipelines, ARM Templating

 • AI & koneoppiminen: Azure Cognitive Services

 • Verkot: Front Door, Virtual Networks

 • Muut: Key Vault, Application Insights, Azure Maps

Vaikka käytämme ensisijaisesti Azurea, työkalupakistamme löytyvät myös AWS ja Google Cloud.

Sensorifuusio & IoT

IoT- ja sensoriratkaisupalvelumme:

 • Käyttötapauksen validointi ja kehitys

 • Sensorifuusioarkkitehtuuri ja järjestelmäsuunnittelu

 • Demototeutukset

 • Sensorien valinta ja validointi

 • Signaalinkäsittelyalgoritmit ja -ohjelmistot

 • Skaalautuvat ratkaisut

Markkinoilta löytyy kymmenittäin erilaisia alustoja, joilla voi rakentaa sovelluksia esineiden internetiin (Internet of Things, IoT). Kustannustehokkaan ja pitkäikäisen alustan valinta ei ole yksinkertaista. Meidän osaamisemme tekee kuitenkin valintaprosessin helpoksi.

Esineiden internetin laitteet tuottavat massiivisia määriä tietoa. Tämä data on jokaisen IoT-sovelluksen tärkein osa: dataa voidaan myydä, jatkojalostaa tai käyttää uuden liiketoiminnan luomiseksi. Joskus datan laatu on heikkoa. Se voi olla virheellisesti muotoiltua tai muuten sekavaa, jolloin sitä ei voi käyttää toteutuksessa. Varmistamme, että kerätty data on huippulaatuista valitsemalla ratkaisuun parhaiten sopivat sensorit sekä toteuttamalla niiden päälle yhtenäisen ratkaisun.

IoT-sensoreiden tuottama raakadata on harvoin käytettävissä sellaisenaan. Dataa pitää usein yhdistää useista sensoreista, jotta sovellus tuottaa merkityksellisiä tuloksia. Toteutamme sensorifuusion ja reunalaskennan avulla ratkaisuja, joissa on järkeä. Toimitamme koko putken IoT-laitteesta aina pilvipohjaiseen hallintaan saakka.

Olemme toteuttaneet projekteja, joissa kymmeniä sensoreita, kuten kameroita ja kiihtyvyysantureita, integroidaan samaan ratkaisuun. Teemme myös läheistä yhteistyötä sensorivalmistajien kanssa.

Ohjelmistokonsultointi

Meiltä saat hankittua yksittäisen kehittäjän tai vaikka kokonaisen tiimin auttamaan ohjelmistojen ja tuotteiden kehityksessä. Tarjoamme ohjelmistokehitystä projekteina tai tuntivelotteisesti per resurssi. Tällä hetkellä tiimissämme työskentelee kahdeksan eritaustaista ammattilaista.

Konsulttimme ovat valmiita auttamaan esimerkiksi seuraavilla osaamisalueilla:

Pilvi- ja ohjelmistoarkkitehtuurit: Pilviarkkitehtuurin suunnittelu, ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelu, olemassa olevien arkkitehtuurien arviointi ja vertailu.

Ohjelmistokehityspalvelut: Web- ja pilvitaustapalvelujen kehitys, frontend sekä full-stack -kehitys. IoT-laitteiden ohjelmistot, työpöytäsovellukset.

Datatiede & AI: Sensorifuusio, data engineering, dataputket ja datan prosessointi, koneoppiminen.

Meille tuttuja teknologioita: Azure, JavaScript/TypeScript, NodeJS, HTML/CSS, Next.js, Electron, C, C++, C#, Go, Python, Rust, Qt+QML, OpenCV, Numpy, PyTorch, TensorFlow, Django, React/React Native, ASP.NET Core, .NET Core / modern .NET, Linux, Windows, macOS+iOS, Android, Docker, Microsoft SQL, PostgreSQL, MySQL, CosmosDB, MongoDB, AWS, Google Cloud, Image Processing, Cell biology, Neuroscience, CAN

Ota yhteyttä sales@softlandia.fi. Voit lähettää meille viestin myös alla olevalla lomakkeella.