Softlandia background

Softlandia

Blogi

Hymyile ja toimita - Softlandian arvot

Hymyile ja toimita on jotakin, mistä haluamme että meidät muistetaan. Olemme mukavia ja saamme asioita tapahtumaan.

Softlandia perustettiin pysyväksi työpaikaksi. Me perustajat haluamme työskennellä yrityksessä vuosikymmeniä ja haluamme, että tulevat työntekijät tuntevat samoin. On meidän vastuullamme perustajina ja johtajina tehdä Softlandiasta yksinkertaisesti loistava paikka työskennellä. Eräs loistavan työpaikan tärkeimmistä tekijöistä on psykologinen turvallisuus.

Positive emotions like trust, curiosity, confidence, and inspiration broaden the mind and help us build psychological, social, and physical resources. We become more open-minded, resilient, motivated, and persistent when we feel safe. Humor increases, as does solution-finding and divergent thinking — the cognitive process underlying creativity.

Harward Business Review psykologisesta turvallisuudesta

Uskomme psykologisen turvallisuuden olevan loistavan työpaikan perustavanlaatuinen ominaisuus, ja se on myös sloganimme "Hymyile ja toimita" takana.

Hymyile. Meille tämä tarkoittaa hyvää käytöstä, optimismia, ratkaisujen etsimistä ja kaiken positiivisen muistamista ja sen esille tuomista. Se tarkoittaa myös sitä, että vitsailulle ja yleiselle hauskanpidolle on tilaa. Töissä on mukava nauraa.

Toimita. Toimitamme sen, mitä asiakas tarvitsee. Toimitamme sen ajallaan. Toimitamme vaaditulla tasolla, ja joskus jopa sen yli. Palveluyritykselle toimittaminen on avainasia. Jotta saavutamme asiakkaan vaatimukset, täytyy ymmärtää, mitä tarvitaan ja ymmärtää se monella tasolla. Toimittaminen alkaa ymmärryksestä. Se käsittää myös ajanhallinnan, hyvän kommunikaation sekä tehtävien ripeän suorittamisen.

Nämä ovat asioita, joita haluamme edustaa ja joissa haluamme tulla paremmiksi. Kehittyäksemme edellä mainituissa arvoissa meillä on lisäksi vielä kaksi muuta arvoa.

Kolmas arvomme, halu oppia, tarkoittaa oppimista sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Organisaatiotasolla se tarkoittaa, että varaamme aikaa ja mahdollisuuksia oppiaksemme kaikilla osa-alueilla, joilla yksilön ja yrityksen tarpeet kohtaavat.

Viimeinen arvo liittyy palautteeseen. Henkilön täytyy pystyä vastaanottamaan palautetta oppiakseen. Palautteen vastaanottaminen ja kuunteleminen on joskus vaikeaa. Tehdäksemme sen helpommaksi, meidän on tiimin jäseninä ja yksilöinä keskityttävä palautteen antamiseen. Palautteen pitää olla asianmukaista ja osa jokaista päivää. Joillakin työn osa-alueilla palautteen pitää olla organisoitu tietyllä tapaa, jotta se on merkityksellistä ja tuottaa tuloksia.

Nämä muutamat rivit pyrkivät kuvaamaan, millaisia haluamme olla. Uutena yrityksenä olemme vasta aloittamassa arvojen määrittelyä. Vielä on paljon tehtävää, mutta otamme arvot tosissamme heti ensimmäisestä päivästä alkaen.

Tässä vielä linkki Harvard Business Reviewin artikkeliin psykologisesta turvallisuudesta: https://hbr.org/2017/08/high-performing-teams-need-psychological-safety-heres-how-to-create-it