Softlandia background

Softlandia

Blogi

Sovelletun tekoälyn insinöörien esiinmarssi ja tekoälyosaamisen muutos

Viime aikoina suuret kielimallit (LLM) ja tekoälysovellukset ovat ottaneet suuria harppauksia eteenpäin. Perusmallien, kuten GPT-4:n, Llama:n ja viimeisimpänä Segment Anything Model (SAM) -mallin, myötä organisaatioiden tarve sisäiseen tekoälymallien koulutukseen on vähentynyt.

Sen seurauksena tekoälysovellusten ja työkalujen rakentamiseen tarvittava osaamisprofiili on muuttunut. Akateemisesta ja tutkimusorientoituneesta asiantuntemuksesta on siirrytty kohti käytännönläheisempää ja sovelluskeskeisempää lähestymistapaa. Muutos on johtanut uusien roolien syntymiseen tekoälyn ja ohjelmistotekniikan aloilla. Yhtä keskeisimmistä kutsutaan englanniksi nimikkeellä Applied AI Engineer. Sille ei ole vakiintunutta suomennosta, mutta käytettäköön tässä tekstissä termiä sovelletun tekoälyn insinööri. Tässä blogikirjoituksessa pohditaan, miten muutokset vaikuttavat ohjelmistokehitysteollisuuteen ja millaisille taidoille on nyt kova kysyntä.

Tekoälykehityksen paradigma muuttuu

Tekoälyn ja koneoppimismallien mahdollisuudet ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Uusimmat perusmallit ovat yhä helpommin saatavilla organisaatioiden käyttöön. Perusmalleja voi hienosäätää ja muokata erilaisiin käyttötarkoituksiin esimerkiksi kehotesuunnittelulla (prompt engineering). Useimmissa organisaatioissa tämä vähentää tarvetta suurten tekoälymallien kouluttamiseen.

Vaikka pienet yritykset saattavat jossain vaiheessa pystyä kouluttamaan omia suuria tekoälymallejaan, nyt painopiste on siirtynyt olemassa olevien perustamismallien hyödyntämiseen toiminnallisten ja käytännöllisten sovellusten rakentamisessa. Siksi kyky toimittaa tekoälyohjelmistoratkaisuja on tärkeämpää kuin koskaan. Tämän seurauksena myös tekoälyä mahdollistavien sovellusten rakentamiseen tarvittavat taidot ovat muuttuneet, ja painopiste on siirtynyt teoreettisesta tekoälytutkimuksesta ohjelmistotekniikan osaamiseen.

Sovelletun tekoälyn insinöörit astuvat esiin

Kun ala kehittyy, myös tarve uusille rooleille kasvaa ohjelmistotekniikassa. Yksi tällaisista nousevista rooleista on sovelletun tekoälyn insinööri. Hänellä on vahvat ohjelmistotekniikan taidot ja vankka ymmärrys tekoälystä sekä koneoppimisen konsepteista. Heidän pääasiallinen tehtävänsä on suunnitella, kehittää ja toteuttaa käytännöllisiä sovelluksia perustamismallien päälle sekä integroida tekoälyn mahdollisuudet todellisiin käyttötapauksiin.

Nämä insinöörit tarvitsevat monipuolisia ohjelmistotekniikan taitoja, jotka ovat samankaltaisia kuin backend-ohjelmistokehittäjällä: yleisten ohjelmistotekniikan taitojen lisäksi ymmärrys pilvipalveluista, pilvi-infrastruktuurista ja yleisistä pilvipohjaisen ohjelmistokehityksen konsepteista on hyödyksi.

Voidakseen suunnitella ja toteuttaa tekoälyohjelmistoratkaisuja, jotka integroituvat uusimpiin pilviympäristöihin, sovelletun tekoälyn insinöörin taitoihin kuuluvat muun muassa seuraavat osa-alueet ja teknologiat:

  • Ymmärrys tekoälyn ja koneoppimisen konsepteista

  • Mallien hienosäätö ja siirto-oppiminen

  • Kehotesuunnittelu ja mallin sopeuttaminen

  • Vektoritietokannat, kuten Qdrant ja Pinecone

  • Avoimen lähdekoodin kirjastot ja työkalut

  • Mallien arviointi ja suorituskyvyn mittaaminen

  • Uusien ohjelmistojen kehittäminen sekä integroiminen uusiin ja olemassa oleviin ratkaisuihin

  • Generatiivisen tekoälyn tutkimustulosten seuraaminen ja niiden käyttöönotto

Näiden pohjalta syntyy uusi ohjelmistotekniikan erikoistumisalue: sovellettu tekoäly. Sovelletun tekoälyn insinööri on rooli, joka täyttää aukon tekoälytutkijoiden ja backend-ohjelmistokehittäjien välillä.

Sovelletun tekoälyn insinööri on rooli, joka täyttää aukon tekoälytutkijoiden ja backend-ohjelmistokehittäjien välillä.

Tekoälytutkija

Tekoälytutkija keskittyy pääasiassa tekoälyn ja koneoppimisen teoreettisiin ja kokeellisiin näkökulmiin. Hän kehittävät uusia algoritmeja, parantaa olemassa olevia malleja ja tutkii tekoälyn periaatteita. Hänen osaamisensa painottuu tutkimukseen. Hän jullkaisee tutkimusartikkeleita, osallistuu konferensseihin ja edistää tekoälyn viimeisintä kehitystä. Vaikka hänen työnsä on tärkeää tekoälyn rajojen rikkomiseksi, se ei yleensä keskity käytännön sovelluksiin.

Tutkijan rooli on keskeinen organisaatiolle, joka kehittää perusmalleja. Useimmissa pienissä ja keskisuurissa organisaatioissa tutkijat ovat tulevaisuudessa pienemmässä roolissa, koska perusmallien saatavuus todennäköisesti paranee nykyiseen tilanteeseen nähden.

Sovelletun tekoälyn insinööri

Sovelletun tekoälyn insinööri yhdistää työssään tekoälytutkimuksen ja käytännön sovellukset. Hänellä on vahva osaaminen ohjelmistotekniikasta ja tekoälyyn liittyvistä konsepteista, mikä mahdollistaa uusimpien tutkimustulosten hyödyntämisen ja soveltamisen tosielämän käyttötapauksiin. Sovelletun tekoälyn insinöörin pääasiallinen tavoite on kehittää, hienosäätää ja sopeuttaa tekoälymalleja ja jalostaa niistä käytännön sovelluksia yrityksille ja kuluttajille. Vaikka sovelletun tekoälyn insinööri ei ole yhtä syvällä teoreettisessa tekoälytutkimuksessa kuin varsinaiset tekoälytutkijat, hänellä on keskeinen rooli, kun tekoälyn mahdollisuudet tuodaan käytännön sovelluksiin.

Sovelletun tekoälyn insinöörin rooli on ratkaiseva, kun hyödynnetään uusimpia perusmalleja ja integroidaan ne sekä uusiin että olemassa oleviin sovelluksiin. Tätä roolia tarvitaan monissa ellei kaikissa organisaatioissa, jotka hyödyntävät tekoälyä käytännön sovelluksissa.

Backend-ohjelmistokehittäjä

Backend-ohjelmistokehittäjä keskittyy pilvisovellusten ja -järjestelmien kehittämiseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon. Hänen vahvinta asiantuntemustaan on sellaisen ohjelmistoinfrastruktuurin suunnittelu ja toteutus, joka tukee verkko- ja mobiilisovelluksia sekä muita digitaalisia palveluita. Vaikka hän ei välttämättä ole suoraan mukana tekoälyn kehittämisessä, hänen osaamisensa on välttämätöntä tekoälysovellusten sujuvan toiminnan ja laajempiin ohjelmistoympäristöihin integroinnin mahdollistamiseksi.

Backend-ohjelmistokehittäjän rooli on ollut ja tulee jatkossakin olemaan olennainen kaikille organisaatioille, jotka kehittävät ohjelmistoratkaisuja.

Tekoälyn ja ohjelmistotekniikan työvoiman tulevaisuus

Tekoälykehityksen nopea muutos on luonut uusia haasteita ja mahdollisuuksia ohjelmistotekniikan osaajille. Kun painopiste siirtyy suurten tekoälymallien kouluttamisesta valmiiden perusmallien hyödyntämiseen, tarvitaan yhä enemmän ammattilaisia, joilla on sekä insinööritaitoja että tekoälyosaamista. Sovelletun tekoälyn insinöörit ja muut uudet roolit ovat tämän muutoksen eturintamassa. Heillä on taito yhdistää viimeisimmät tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet sekä niiden käytännölliset tosielämän sovellukset.

Lyhyellä aikavälillä useimmat yritykset eivät pysty täyttämään osaamisvajetta samassa tahdissa kuin tekoälyn maailma kehittyy. Organisaatiot tarvitsevat apua hyödyntääkseen tekoälyä ja perusmalleja toiminnassaan.

Softlandia toimittaa pian asiakkaalleen käytännön tekoälyratkaisun. Tämä projekti, joka on rakennettu perusmallin päälle, on hyvä esimerkki kyvystämme luoda tehokkaita käytännön sovelluksia, jotka hyödyntävät parhaalla mahdollisella tavalla tekoälyä ja suuria kielimalleja. Pysy kuulolla, sillä pian julkaisemme kuvauksen asiakascasesta! Sitä ennen voit tutustua vinkkeihimme NLP-ratkaisuista ja ilmoittautua seuraavaan Data Science Infrastructure -tapahtumaamme, jossa keskitymme LLM:iin. Katso myös tallenne aiemmasta tapahtumastamme.

Jos yrityksesi tarvitsee apua tekoälyn selättämisessä ja tekoälyn integroinnissa olemassa oleviin järjestelmiin sekä työnkulkuun, ota meihin yhteyttä. Kokeneet konsulttimme ovat valmiita auttamaan sinua ja osaavat yhdistää tekoälyn uusimmat mahdollisuudet käytännön sovelluksiin. Näin yrityksesi pysyy kehityksen kärjessä. Ole meihin yhteydessä vaikka heti tänään keskustellaksesi siitä, miten voimme tukea organisaatiotasi tekoälyn hyödyntämisessä parhaalla mahdollisella tavalla!

PÄIVITETTY 21.08.2023: Mikäli etsit yrityskäyttöön soveltuvaa valmista ratkaisua, meillä on myös sinulle sopiva vaihtoehto! Generatiivista tekoälyä hyödyntävä työkalumme YOKOT.AI on nyt betavaiheessa ja saatavilla demoesittelyä varten.